За повисоките цели во медицината – дали ја оправдуваат нашата доверба?

1426

Ќе бидете притискани и заплашувани од страна на здравствените власти, ќе ви говорат дека со промена на член 33 би се вратиле “страшните“ детски болести од минатото, но Вие сега знаете многу повеќе од претходно, знаете дека вакцините не го спасиле светот (официјалните Западни статистики), знаете дека несаканите ефекти од вакцините далеку ги надминуваат бенефитите од истите (последици од мали сипаници и последици од енцефалитис или менингитис не се споредуваат), знаете дека колективен имунитет стекнат од вакцини не е можен (вакцините имаат ограничен временски ефект на заштита), знаете дека вакцините не се доволно испитани (наведено од производителот), знаете дека немаат докажана протективна моќ (наведено од производителот) и конечно, сега знаете која е финансиската моќ и средствата со кои располагаат производителите и заговорниците на задолжителната вакцинација.

Ова е глобална војна, многу средства до сега се употребени против родителите кои сакаат да го заштитат своето поколение (парични казни, заплашувања од докторите, заплашувања од медиумите, незаконски дискриминаторски однос кон невакцинираните деца во градинките), а уште потешки оружја се во припрема и се најавуваат.

Се заборава дека една од најосновните и најсвети одлики на човековиот род е слободната волја на поединецот, правото на избор, правото да делува според сопствената совест, во согласност со сите морални норми, за своето добро, за доброто на неговите најблиски, а со тоа и на целото човештво. Се заборава дека законите се тука за да не заштитат од самоволијата. Се заборава дека животот е секогаш над профитот.

Ве молам не само како носител на јавна функција туку и како родител и човек, да застанете на страната на правдата.

Со почит,

Весна Симонова, родител, дипломиран фармацевт, специјалист по фармакоинформатика, класичен хомеопат

 

 

 • Istraživanja na ljudskim subjektima – povijesni razvoj, načela i primjeri neetičnih postupanja, Tihana Štojs, Nova prisutnost 12 (2014) 1, 91-111 91
 • [usp. G.POST (ur.), Encyclopedia of Bioethics, sv. 3, I-M, New York, Thomson Learning, 2004, 1281].
 • Kljunak Leilani, nav. dj.
 • BERNADAC Liječnici zločinci. Povijest o nacističkim liječničkim zločinima, Zagreb, Globus,1981, 53.
 • The Nuremberg Code, U.S. Department of Health and Human Services http://www.hhs.gov/ohrp/archive/nurcode.html (04.01.2014).
 • Хелсиншка декларација прифатена на 18. главно собрание на Светското медицинско здружение во Хелсинки јуни 1964. година, а дополнета во 1975. во Токио, 1983. во Венеција, 1989. во Хонг Конг, 1996. во Сомерсет Вест, 2000. година во Единбург, 2002. година во Вашингтон ,2004. во Токио, 2008. година во Јужна Кореа и 2013. година во Бразил.
 • Cohen, nav. dj.
 • Shamoo, Resnik, nav. dj.
 • Ups. isto; J. KATZ, Experimentation with Human Beings, New York, Russel Sage Foundation 1972, http://www.columbia.edu/itc/history/rothman/COL476I5027.pdf (25.10.2013).
 • MAKHIJANIL, E. KENNEDY,Human Radiation Experiments in the United States, Science for Democratic Action, 3 (1994) 1, http://ieer.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/3-1.pdf (27.10.2013).
 • Swerdlow, nav. dj., 96
 • S. T. GREEN,C. R. MacKENZIE, Nuances of Informed Consent. The Paradigm of Regional Anesthesia, HSS Јournal, 3 (2007) 1, 115-118, 115.
 • Harvard Law School Library, Nuremberg Trials Project. A Digital Document Collection,Communication, 11194, 38, http://nuremberg.law.harvard.edu/php/pflip.php?caseid=HLSL_NMT01&docnum=38&numpages=1 &startpage=1&title=Communication+No.+11194.&color_setting=C (10.11.2013).
 • Уставен Суд, Решение бр. 30/2014-0-0 од 08 Окт 2014 http://ustavensud.mk/?p=11217
 • Збирен извештај за особините на вакцината Приорикс (МРП), на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/56260).
 • Mortality in England and Wales for 95 years as provided by the Office of National Statistics – Published 1997;
 • Vital Statistics of the United States 1937 Part I, S. Bureau of the Census, 1939, pp. 11-12; Vital Statistics of the United States 1938 Part I, U.S. Bureau of the Census, 1940, p. 12; Vital Statistics of the United States 1943 Part I, U.S. Bureau of the Census, 1945; Vital Statistics of the United States 1944 Part I, U.S. Bureau of the Census, 1946, p XXII-XXIII; Vital Statistics of the United States 1949 Part I, U.S. Public Health Service, 1951, p. XLIV; Vital Statistics of the United States 1960 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1963, p. 1-25; Vital Statistics of the United States 1967 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1969, p. 1-7; Vital Statistics of the United States 1976 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health and Human Services, 1980, p. 1-7; Vital Statistics of the United States 1987 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health and Human Services, 1990, p. 11; Vital Statistics of the United States 1992 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health and Human Services, 1996, p. 12; Historical Statistics of the United States – Colonial Times to 1970 Part 1, Bureau of the Census, p. 58
 • “Zinc, diarrhea, and pneumonia (editorial)”, The Journal of Pediatrics, December 1999, 135, No. 6, p. 663
 • Steward, Gordon , “Vaccination Against Whooping-Cough Efficacy Versus Risks”, The Lancet, January 29, 1977, pp. 234-237
 • Porter, Roy, “The Greatest Benefit to Mankind”, Harper Collins Publishers, 1997, 426 21 https://www.statista.com/statistics/265102/revenues-in-the-global-vaccine-market/
 • Збирен извештај за особините на вакцината ГАРДАСИЛ (хуман папиломавирус), на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/55173
 • Збирен извештај за особините на вакцината ЕНГЕРИКС Б(hepatitis B) на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/56259
 • Збирен извештај за особините на вакцината ПЕНТАКСИМ (diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus) на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/56398
 • Збирен извештај за особините на вакцината ХЕКСАКСИМ (diphteria-haemophilus influenzae type B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B) на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/1081117980
 • Збирен извештај за особините на вакцината ПРЕВЕНАР 13 (pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated) ) на страната на македонската агенција за лекови (МАЛМЕД) https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/56638
 • Waning Antibody Levels and Avidity: Implications for MMR Vaccine-Induced Protection, The Journal of Infectious Diseases, Volume 206, Issue 10, 15 November 2012, Pages 1542–1548, https://doi.org/10.1093/infdis/jis568, https://academic.oup.com/jid/article/206/10/1542/858893
 • Mandatory vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact on vaccination uptake: the position of the Italian pediatric society, Ital J 2018; 44:67.Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1186/s13052-018-0504-y https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001041/
 • Polysorbate 80: Dangerous and Toxic By Palevsky, By LearnTheRisk, Posted March 20, 2018 In News, https://www.learntherisk.org/news/polysorbate/
 • Стратегија за имунизација во Република Македонија 2012-2020 година со Акциониот план 2012-2015 година, http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/strategija_imunizacija.pdf
 • Failure to reach the goal of measles Apparent paradox of measles infections in immunized persons. Poland GA, et al. Arch Intern Med. 1994. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8053748/
 • FDA Briefing Document, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting September 19, 2012, Cell Lines Derived from Human Tumors for Vaccine Manufacture, https://www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/fda/fda-briefing- pdf?fbclid=IwAR0pkYCGXRJgmVCk5gOT5tsnO3hHFN0co2PpqOShDqhWaQhEXPy2MmTt6J  M
 • Health Resources & Services Administration, Vaccine Injury Compensation Data, https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/data/index.html, https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/monthly-stats-april- pdf
 • Merck whistleblowers – mumps vaccine lawsuit motions and updates, https://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/merck-mumps-motions-whistleblowers- the-actual-story/
Забелешка: Преземањето на оваа содржина е дозволено само ако го наведете изворот со задолжително линкување на нашиот домен и оригиналната статија!

Доколку сакате да прочитате повеќе содржини како оваа, препорачуваме да го посетите нашиот портал www.kukuriku.com.mk, а со лајк на нашата фан страна станувате дел нашето многубројно членство facebook.com/Kukuriku.mk/.