За повисоките цели во медицината – дали ја оправдуваат нашата доверба?

1155

Графикон 3

Смртни случаи од пертусис САД за период 1900-1948 година.Вакцината е воведена 1949.година. Смртноста од пертусис е намалена за 96% пред воведување на вакцината.

Во 1900. година имало 12.2 смртни случаи на 100,000 жители и тоа постепено се намалувало без вакцинација и една година пред да биде воведена вакцината се свело на само 0.5 смртни случаи на 100,000 жители.

Од графиконот 3 може да се забележи дека смрноста од пертусис (магарешка кашлица) била скоро исчезната во моментот кога вакцината против пертусис била воведена. Заслуга на вакцината во намалување на смртноста од пертусис е само 4% (17).

Продолжува на страна 13