За повисоките цели во медицината – дали ја оправдуваат нашата доверба?

1426

  • The Vital Statistics of the United States – смртни случаи од морбили, дифтерија и пертусис во САД, на 100.000 жители(17)
Графикон 2

 

Смртни случаи од дифтерија во САД за период 1900-1948 година. Од 1900. до 1948. година смртноста од дифтерија е намалена за 99% без вакцина. Вакцината е воведена 1949.година .

Во 1900. година имало 40.3 смртни случаи на 100,000 жители и тоа постепено се намалувало без вакцинација и една година пред да биде воведена вакцината се свело на само 0.4 смртни случаи на 100,000 жители.Од графиконот 2 може да се забележи дека смрноста од дифтерија била скоро исчезната во моментот кога вакцината против дифтерија била воведена. Заслуга на вакцината во намалување на смртноста од дифтерија е само 1% (17)

Продолжува на страна 12