Позитивна мисла | Нации

881

За мене постојат само две нации: Добри и Лоши луќе!

Народна, национална