Најкратка консултација со психолог: “Имам син дебил…”

381

“Младите не разбираат како размислуваат и што чувствуваат постарите. Но старците се виновни ако заборават што значи да се биде млад”. Dambldor („Hari Poter“)

Доколку имате дете тинејџер, кое целосно ве игнорира и со кое не можете да најдете заеднички јазик, издвојте малку време за да ја прочитате најкусата консултација кај психолог.

Ја пренесуваме во целост:

„Дојдоа заедно. Маж и жена. Прв пат кај мене. Јас уморна (петта консултација по ред), малку гладна, но целосно смирена.

– Јас сум прв пат кај психолог! – раздразнето зборува мажот. – Жената ме убеди да дојдам тука.

– И?

– Што „и“? Имам син. Ние имаме син. Син дебил! – нервозно одговори тој.

– Дебил е психијатриска дијагноза, – велам смирено. Вашиот син во таа смисла е дебил?

Мажот веќе почнува да ме гледа како дебил. Тогаш преминува со поглед кон жената, и како немо да ја праша: “Кај кого ти, воопшто, си ме довела?”

Таа се стутка, седи на крајот на столчето, го врти погледот. Рацете ги ставила на колената. Тој почнува да се мурти, се врти кон мене, молчи. Молчам и јас. Извираат емоции, се невира сè повеќе и повеќе.

Продолжува на страна 2