Сè што добивате бесплатно ви создава долг

567

Тој долг е претставен со одредена количина на енергија која „ја должите“ на Универзумот.

Бидејќи ова е закон на природата, не можеме да го заобиколиме или надминеме. Без оглед на сè, сите долгови треба да се вратат. За жал, не можеме да предвидиме во каква форма ќе ја добиеме, вратиме или претставиме енергијата. Плаќањето со пари би било наједноставниот и најрационалниот начин.

Значи, ако дадете премногу, енергијата што ја давате ќе ви се врати. Оние кои даваат имаат мала предност пред оние што земаат. Тие сепак ќе треба да платат, но не можеме да бидеме сигурни кога, каде или на кој начин ќе се случи тоа.

Најважните правила кои произлегуваат од законот за енергетскиот баланс се:

1. Не кради енергија од било кој вид и форма
2. Сè што ви е дадено мора да биде вратено
3. Не давајте подароци на било кој и не примајте „подароци“ од било кого
4. Не правете „добро“ на оној кој не побарал од вас да го сторите тоа
5. Не давајте ништо или ништо не позајмувајте (или барем внимавајте на кој давате и од кого позајмувате)
6. Вашите постапки треба да бидат енергетски балансирани

Следењето на овие принципи не треба да биде задолжително.

Некој може намерно да ги прекрши овие принципи, но тогаш тие мора да бидат подготвени Универзумот да го „наплати долгот“.

Ако изгубите нешто, причината може да биде што не сте го платиле порано она што сте го примиле или присвоиле, а требало.

Прекршувањето на правилата во минатото може да предизвика и болест. На пример, можеби плаќате за „повреда“ што сте ја предизвикале на друго лице.

Ако сте изгубиле нешто од имотот или било кој имот, тоа може да биде затоа што сте присвоиле нешто што не ви припаѓа (свесно или не знаејќи).

Затоа, бидете внимателни со вашата енергија. Обидете се да одржите баланс со сè што правите. Премногу давање или премногу земање никогаш не е добра работа. Тоа прави повеќе штета отколку корист.

(consciousreminder.com)