Луѓето ќе бегаат од своите домови, нè очекува мрачна ера | Експертите го предупредуваат светот за катастрофата која се заканува!

151

Ниту една земја во светот нема да ги избегне негативните ефекти од климатската криза, но најсиромашното население ќе биде тешко погодено.

Глобалната климатска криза ќе протера повеќе од милијарда луѓе од своите домови во следните 30 години, а еколошките катастрофи ќе доведат до масовни миграции и големи вооружени конфликти, покажува новото истражување. Регистарот на еколошките закани, составен од Сиднејскиот институт за економија и мир (IEP), проценува дека до една милијарда и 200 милиони луѓе ширум светот ќе бидат протерани од своите домови до 2050 година.

Ниту една земја во светот нема да ги избегне негативните ефекти од климатската криза, но најтешко ќе бидат погодени најсиромашните популации.

„Заканите за животната средина и климатските промени претставуваат сериозни предизвици за глобалниот развој и мирот. „Најсиромашните земји кои се соочуваат со распаѓање на животната средина се подложни на доживување на социјалните немири, политичка нестабилност, социјална поделба и расцепканост и економски колапс“, се вели во извештајот.

Користените податоци се земени од меѓународни организации, вклучувајќи ги Обединетите нации, како и претходните истражувања спроведени од Сиднејскиот институт.

Користејќи ги тие податоци, IEP пресмета дека најголеми закани се растот на населението, недостиг на вода, несигурност во снабдување со храната, суши, поплави, циклони, покачување на температурите и нивото на морето. Утврдено е дека повеќе од милијарда луѓе живеат во 31 земја, кои се означени како земји со мала издржливост кога станува збор за предизвиците на промените во животната средина.

Најранливи делови на светот се субсахарска Африка, Јужна Азија, Средниот исток и Северна Африка.

Извор: Informer, CNN