Интелигентните луѓе потешко се вљубуваат

278

Љубовта секогаш не може лесно да се разбере, како ниту сопствените чувства. Психолозите тврдат дека паметните луѓе потешко се вљубуваат поради неколку причини.

Ги анализираат и своите и чувствата на другите

Паметните луѓе се прави експерти во собирање на информации и донесување на различни заклучоци, што може да биде предност и недостаток, бидејќи се склони да побегнат од врска и на првите знаци од некој проблем.

Им треба време за да се отворат

Интелигентните луѓе потешко се отвораат бидејќи знаат и разбираат дека тоа е своевиден ризик за каква било врска. Затоа често делуваат ладно и отуѓено.

Се раководат од претходните искуства

И тоа е една од замките на паметните луѓе. Тоа што било причина за прекин на претходната врска, не значи дека ќе пречи на идната, но ним тоа им е потешко да го сфатат.

Тоа што се сами е нивен свесен избор

Интелигентните луѓе јасно согледуваат дека е подобро и попријатно да се биде сам отколку со некој што не им одговара. Тоа е нивна свесна и добро промислена одлука.