Dr. Warburg | Киселоста на организмот е причина за рак и други болести

4906

Дали ви е познат овој неверојатен податок?

Основната причина за појава на ракот официјално била откриена пред 1923. година, а пронаоѓачот во 1931. година ја добил Нобеловата награда за медицина.

Многу малку луѓе во светот го знаат ова, бидејќи вистината била скриена од јавноста.

Во 1931. година, германскиот научник Ото Хајнрих Варбург (Otto Heinrich Warburg 1883.-1970.) ја добил Нобеловата награда за пронаоѓање на основната причина на ракот.

Д-р Варбург открил дека ракот е резултат на антифизиолошкиот начин на живот.

Со анти-физиолошкиот начин на исхрана (храна која закиселува) и физичката неактивност, телото создава кисела средина слабо снабдена со кислород.

Клеточната киселост го истиснува кислородот, а токму неговиот недостаток во клетките создава кисела средина.

Д-р Warburg рекол: “Недостаток на кислород и киселоста се две страни на ист медал: ако некој има едно, има и друго.”

Ако имате премногу киселост, автоматски ќе ви недостасува кислород во вашето тело; Ако недостасува кислород, ќе имате закиселен организам. Киселата средина е средина без кислород.

“Ако на здрава клетка одземете 35% од кислородот, можете да ја претворите во клетка на рак за само два дена”, тврди д-р Warburg.

“Сите нормални клетки имаат апсолутна потреба за кислород, но туморските клетки можат да живеат без него. Тоа е правило без исклучок”

Туморите се кисели ткива, додека здравите се алкални

Продолжува на страна 2