Најздравото растение на светот Аронија

1177

Аронијата е моќно, сосема природно оружје, како во превенција на болестите, така и кога болеста е веќе присутна …

Најсилна од сите видови е т.н. сибирска аронија која се одгледува во прегратка на ладна клима и недопрената природа.

Аронијата е храна на иднината, затоа што има многу голема исцелителна моќ за човечкиот организам.