Позитивна мисла | Туку така

644

Постојат луѓе кои едноставно ги сакаш… Туку така. Поради ништо особено. Тебе ти е убаво од самата помисла дека постојат. Тие можат да бидат многу далеку… Во други градови, па и во други земји. Но ти знаеш дека и тие тебе те сакаат. Туку така…