Позитивна мисла | Joseph P. Kennedy Sr.

367

Не е важно што си, туку што мислат луѓето дека си. Со доволно пари можете да ги натерате да мислат што сакате.

Joseph P. Kennedy Sr.