“Последиците од прекувремената работа, со посебен фокус на влијанието врз жените”

77

Ова истражување на Универзитетот во Лондон со 40.000 учесници открива дека прекувремената работа и работата во викенд го зголемуваат ризикот за депресија, особено кај жените.

Жените кои работеле повеќе од 50 часа неделно покажале зголемен ризик за депресија од 7,3 отсто, додека тие што работеле во викенд имале 4,6 отсто поголеми симптоми на депресија во споредба со останатите.

Најголем ризик се изложени жените кои пушат, имаат ниски приходи и не се задоволни со условите на работното место.

Мажите, пак, покажале помалку депресивност, иако и тие кои имаат истовремено прекувремена работа, пушат и имаат ниски приходи се во поголема опасност.

Овие резултати потенцираат потребата од балансиран живот и внимание кон здравствените аспекти при работа, особено кај жените кои можат да бидат посебно подложни на депресија поради прекувремената работа.