После некои разговори, посакаш да си го измиеш мозокот со варикина

235