Не ви се допаѓа бојата на вашиот ГЛАС? Не сте единствени! Еве зошто е така

297

Колку пати ви се случило да слушате одредени снимки и сте останале вџашени од сопствената боја на гласот?

До микрофонот е, невозможно е да звучам така.

Од друга страна, има и од оние кои лесно се „фаќаат за микрофон“, но ако е воопшто можно да не слушнат што всушност отпеале.

Не звучи познато

Кога го слушаме нашиот снимен глас, звучи многу поразлично од она што го слушаме кога зборуваме. Познато е дека имаме аверзија кога нашите очекувања не се совпаѓаат со резултатот што го добиваме. И во психологијата, постои познато чувство на страв или непријатност од непознатото.

Добро познатиот психолог, д-р Silke Paulmann, во интервју за Guardian, објасни дека нашиот глас игра огромна улога во формирањето на нашиот идентитет, а никој не сака да сфати дека тоа не е она што мисли дека е.

Повисок е

Вообичаеното објаснување што често се наоѓа во популарните медиуми е дека, бидејќи обично слушаме сопствен глас за време на разговорот, ние исто така примаме звук што се пренесува надворешно во нашите уши преку воздухот, но исто така и звук што се пренесува внатрешно преку нашите коски. Оваа коскена звучна спроводливост носи богати ниски фреквенции, кои не се вклучени во вокалниот звук што го спроведува воздухот. Значи, кога ќе го слушнете вашиот снимен глас без овие фреквенции, тоа звучи – различно и повисоко.

Продолжува на страна 2