КРЕАТОРОТ НА СИДА-та: Во вакцините уфрлив отрови, жива и вируси на рак | ШОК ВИДЕО

1507

Со неверување читам какао власта, медиумите и државата Србија се однесуваат према мајка на три деца, докторката Стојковиќ, додека таа компетентно, достоинствено и храбро се спротивставува на задолжителните вакцини. Би се кажало дека во Србија нема никој што ќе застане веднаш до неа.

Бидејќи јас живеам во една европска земја каде што вакцинацијата не е задолжителна, но и самата сум мајка на многудетно семејство и доктор по медицина, прашањето за вакцинација на децата, морав да си го поставам како родител и како лекар, па да поминам сличен пат како и мојата колешка Стојковиќ.

Во оваа јавна неверојатна опресија на здравиот разум се отвораат три тематски прашања:

1. Слободата на човекот да располага со своето тело и да инјектира само она што смета за неопходно
2. Научна исправност на ставот на д-р Стојковиќ
3. Чии се нашите деца?

Прво – а приори, се согласуваме дека никој никогаш не би смеел да дозволи на својот близок да инјектира нешто во организмот било што против неговата слободна волја. Ова е основниот принцип на слободата на битието, кој е универзален. Секое ограничување на оваа слобода е терор, диктатура, злоупотреба … опресии на слободата на животот.

Каде се српските философи за поддршка на ставот на овој доктор во името на слободата на животот?! Каде се адвокатите да го заштитат правото на слободата за располагањене на своето тело?! Каде се интелектуалците да се “истурат“ на интелектуалниот тероризам на државата над здравиот разум?

Второ – прашањето за исправноста на науката која наметнува обврска за вакцинација.

Веднаш забележуваме дека само во источните земји, каде што живеат Словените, се предмет на оваа обврска. Семејствата во западниот дел на ЕУ генерално имаат слобода на избор. Ова значи дека науката не е единствена – таа јасно ГЕОГРАФСКИ е поделена! Апсурд. Важи ли научната егзактност на Исток или на Запад?

Продолжува на страна 2