Копирањето на клучот е можно само врз основа на звукот што се произведува во бравата | Видео

201

Традиционалните физички брави со клучни цилиндри веќе долго време не претставуваат никаков проблем за вистински и искусни провалници.

Но, претходните кражбени техники се состоеја од физички методи за отклучување на бравата со разни алатки – и сега има докази за концептот дека клучот може да се копира само врз основа на звукот што го произведува додека ја отклучува бравата.

Националниот универзитет во Сингапур разви метод за кршење брави наречен SpiKey, што покажува дека за да добиете доволно информации за обликот на клучот, доволно е да се наоѓате веднаш до бравата додека е отклучена.

Со снимање на звукот што потоа се генерира, на пример со мобилен телефон, и со подоцна анализирање на тој запис, може да се добијат податоци за длабочината на жлебот во клучот, односно за обликот на неговите заби. Методот работи со класични цилиндри за заклучување што ги има огромното мнозинство на „обични“ врати од куќата во светот, но и со катанци и ланци за велосипеди од постара генерација и слично.

Слушање до отклучување

Овој начин на „шпионирање“ на формата на клучот работи на принципот на временско заостанување во звукот што клучот го произведува во бравата. Како што се вметнува во бравата, клучот треба да ги притисне малите ролки во него, и само со поставување на правилна конфигурација на ролните во последната позиција на клучот, тој се отклучува. Слушајќи го овој процес, може да се добијат доволно информации за карактеристиките на бравата, така што подоцна, и без да се има оригиналниот клуч, да се направи копија.

Во симулирано сценарио кое служеше како тест за оваа технологија, истражувачите ја намалија можноста за форма на клуч од 330.000 можни комбинации на само три, од кои едната на крајот ја отклучи бравата. Тие исто така објавија научен труд за нивното откритие и го презентираа на конференцијата HotMobile 2020.