Почнува пописот во Хрватска | Ова се работите на кои ќе треба да одговорат на пописот – Ги има многу, а некои од нив изгледаат чудно

179

Пописниот прашалник има 16 страници, и потребно е да одговорат на прашања за себе, членовите на семејството, имотот, вработувањето, образованието, но и миграцијата.

Новиот, дигитален попис на населението, но и на домаќинствата и становите во Хрватска ќе трае од 13 септември до 17 октомври. Централното биро за статистика ќе го спроведе во две фази и на два начина, а граѓаните ќе можат да изберат на кој начин сакаат да се попишат.

Првата фаза е само-попис преку системот е-Граѓани и ќе трае од 13 до 26 септември. Еден ден подоцна, па до 17 октомври, попишувачите ќе излезат на терен. За сите оние кои не сакаат да бидат попишани, предвидени се казни од 2 до 5 илјади куни (250 до 650 евра.

Пописниот прашалник има 16 страници, и покрај основните информации за адресата на живеалиштето и самото лице, или повеќе од нив во заедничко домаќинство, граѓаните ќе треба да одговорат на следните прашања.

Лични податоци и следење на миграцијата

Имено, државата е заинтересирана за брачниот статус на секоја личност, видот на заедницата, бројот на деца, причината за присуството во градот, колку долго има намера да живее таму, дали живее таму од раѓање или се преселил, од каде и зошто.

Неопходно е да се обезбедат информациите за родителите, односно мајката, така што едно од прашањата е местото на живеење на мајката во моментот на раѓање на лицето кое ја пополнува листата.

Некои од прашањата се однесуваат и на луѓе кои отсуствуваат од различни причини, па затоа ќе треба да одговорат на прашањето за зачестеноста на враќањето во местото на живеење, да ги наведат причините за напуштање и да откријат дали лицето има намера да се врати на местото на живеење и колку долго планира да отсуствува.

Образование и работа

Покрај тоа, листата ќе вклучува неизбежни и заеднички прашања како што се државјанство, националност, мајчин јазик, религија …

Исто така, ќе бидат потребни специфични информации за образованието, како што е точната адреса на градинката, училиштето или колеџот што ги посетувало лицето. Кога станува збор за прашањата околу вработувањето, тие се однесуваат на занимања, гранка, статус на вработување, но, и како некој патува на работа. Прашалникот содржи и прашања за изворите на егзистенција, без разлика дали се работи за плати, пензии или приходи од имот.

Статистичарите се заинтересирани и за тоа дали некое лице е рането или повредено во Татковинската војна и дали некој од членовите на неговото семејство е убиени или исчезнати. Ќе треба да ги наведат мртвите и исчезнатите членови.

Информации за станот

Во врска со податоците за домаќинството, односно станот, од граѓаните се бара да наведат врз основа на што го користат станот, која е неговата соба и површина, и на кој кат во зградата се наоѓа. Покрај тоа, ќе биде неопходно да наведат дали во станот има бања и кујна и дали има водовод, одвод, канализација или гасни инсталации.

Исто така, ќе треба да опишат колку станови има зградата во која живеат, кога е завршена, итн. Покрај тоа, граѓаните ќе треба да откријат дали имаат земјоделско земјиште од најмалку 1.000 квадратни метри и дали чуваат добиток.