Позитивна мисла | Anonymous

282

Чувајте се од тој што молчи.
Додека другите зборуваат, тој гледа.
А додека другите дејствуваат, тој планира.
А кога тие ќе се смират…тој напаѓа.

Anonymous