Имате проблем со постојано одложување на обврските?

103

Колку и да сакаме, без вистинската мотивација и подготвеност да ја оствариме целта, секогаш постои шанса да се откажеме.

За да бидеме сигурни дека ќе оствариме некоја цел, целта треба да биде паметно дизајнирана, бидејќи со самото тоа знаеме колку може да очекуваме од себе и колку можеме да постигнеме.

Меѓутоа она без што речиси сигурно нема да можеме да оствариме било каква цел е добрата мотивација.

Мотивацијата се дефинира како степен во кој постојаниот напор се насочува во правец на остварување на целта. Неа ја зебележуваме како „движечка сила во нас“. Значи мотивацијата ја карактеризираме како сложена низа од двигатели кои се базирани на:

Како да го избегнете одложувањето на обврските?

Станете свесни за вашите потреби – што е она што на вас ви е важно, она во кое уживате или на било кој начин ви е значајно.

Поставете ги целите и обидете се да ги согледате последиците кои ќе доведат до остварување или неостварување на целите. Доколку наидете на некои потешкотии во поставувањето или реализацијата на целите, консултирајте се со некој, бидејќи понекогаш самите не сме доволно објективни и туѓото мислење може да биде од витално значење.

Не одложувајте, препознајте ги препреките, утврдете каде и поради што би можело да резултира со одложување на спроведувањето на целите и работата, со цел да ги надминете овие пречки.

Надградете се, подарете си себе си признание без оглед колку е тоа големо – купете си некоја ситница, почастете се со продолжен викенд или пофалете се себе си за остварениот успех.