Феномен што ги интригира научниците | Целиот свет се загрева, но едно место станува постудено | Видео

143
The Global Thermohaline Circulation System, with the AMOC boxed in red

Оваа интересна област е забележана уште во 2015 година!

Океаните на нашата планета се повеќе се топли поради емисиите на стакленички гасови, освен една област во Северниот Атлантски Океан, која тврдоглаво се спротивставува на трендот на глобалното затоплување и всушност станува постудена.

Оваа интересна област е забележана уште во 2015 година и веднаш предизвика љубопитност кај климатолозите кои оттогаш се обидуваат да сфатат кои фактори влијаат на создавањето на овој феномен.

Слабеење на океанската струја

Експертите од Институтот за метеорологија Макс Планк во Германија примениле долгорочен климатски модел за да симулираат различни конфигурации кои го опишуваат забележаниот пад на температурата, пишува Science Alert.

Претходните студии сугерирале дека еден од факторите што влијаат на ладењето на тој дел од океанот може да биде слабеење на струјата на водата наречена Северноатлантска меридијанска струја на вртење (AMOC).

Кога е во полн ек, АМОК пренесува топла и солена површинска вода од тропските предели во близина на Мексиканскиот Залив до европскиот брег, а потоа ја зема ладната, свежа вода создадена со топење на мразот.

Сè уште не е целосно познато зошто северноатлантската меридијанска струја ослабела во 20 век. Некои експерти претпоставуваат дека причината е поголема количина стопен мраз од Гренланд, заедно со зголемувањето на глобалните температури.

Што велат моделите

Од друга страна, податоците за АМОК постари од 2004 година не се толку детални и специјализирани, што остава мала можност тие да не се последица на глобалното затоплување, туку природен процес кој не е под влијание на стакленичките гасови.

За да се утврди врската помеѓу климата на Земјата и студеното место во Атлантскиот океан, експертите од институтот Макс Планк користеле детален модел на планетарна клима за да ги поврзат варијациите во енергијата, јаглерод диоксидот и водата во океанот, на копното и во атмосферата.

Со помош на разни симулации, тие успеале да видат што би се случи ако силно го вознемират АМОК. Тие забележале дека ладењето на топлите води што надоаѓале создале ниски облаци кои го рефлектирале влезното зрачење, предизвикувајќи уште поголемо ладење на површината.

Експертите потоа извеле второ сценарио во кое го набљудувале АМОК-от пренос на топлина, без фокус на настаните во атмосферата. Откриле дека АМОК во тој случај пренесува помалку енергија и фрла поголеми количини на топлина во арктичките циркулирачки водни струи. Овие подполарни струи тогаш акумулираа брзина и испумпуваа уште поголема топлина од AMOC и затоа оваа област во Атлантскиот Океан е уште постудена.