Д-р Ранко Рајовиќ | Петте најчести грешки кои родителите ги прават до четиригодишна возраст од животот на детето

470

Д-р Ранко Рајовиќ, доктор по интерна медицина, долгогодишен претседател на Одборот за надарени на меѓународното здружение МЕНСА и соработник на УНИЦЕФ на проектот рано поттикнување на интелектуалниот развој на децата, основачот на МЕНСА Србија и на Одделот за надарени ЦЕНТАР Никола Тесла, и еден од најголемите авторитети во овие региони, кога зборуваме за воспитување и образование, ги открива најчестите грешки кои родителите ги прават до четвртата година од животот на своето дете, а кои подоцна можат да влијаат и на целиот негов живот.

Родителите на детето мора да му дозволат да научи како се паѓа

Истражувањата покажуваат дека бројот на развојните проблеми кај децата се во пораст, многу деца имаат нарушувања на говорот, моторички се послаби, а подоцна на училиште не можат да научат и да запомнат, имаат слаба концентрација, се почесто се дијагностицира АДХД, импулсивни се, имаат низок праг на толеранција, зголемена агресивност …

Ниту една грешка родителот не ја прави намерно или злонамерно, повеќето грешки всушност се прават од добра намера и потреба да се заштити детето. Проблемите често се мешаат. Сѐ повеќе деца го губат чувството на одговорност, презаштитени се, сѐ им е дозволено, губат ориентација и го извртуваат системот на вредности. Иако проблеми има повеќе, ќе ги поделам во неколку категории, многу почетни грешки можат да се припишат на незнаење.

“Употребата на видео игри од најраното детство добиваат епидемиолошки размери. Кога играте мозокот функционира поинаку, импулсите кои се менуваат се многу брзи, а тоа не е во согласност со досегашната еволуција и природниот развој на мозокот”

Грешките во воспитувањето на децата се составен дел на родителството, но можат да бидат и корисни ако се воочат на време. Повеќето од тие грешки родителите ги прават заради претерана потреба од заштита на децата. Треба да се напомене дека заштитувањето е добро, но презаштитеноста е штетна. И токму во утврдување на границите каде престанува заштитата и почнува презаштитеноста е мудрост на родителството.

1. Фиксирање на главата на бебето

Продолжува на страна 2