За малите и големите луѓе | Адил Хоџиќ

158

Големите луѓе во сѐ гледаат љубов, а малите во се гледаат корист. 

Адил Хоџиќ