Ветувачкото истражување од 1998 година станало едно од најголемите скандали на истражувањата на ракот во историјата на САД

679

Доктор експерт за рак проговара за измамите поврзани во врска со ракот

Националниот институт за рак (NCI) одобрил финансирање за истражување на ракот, споредувајќи го нутриционостичкиот ензимски пристап наспроти хемотерапија. Многу поддржувачи се понадевале дека оваа клиничка студија ќе ги здружи конвенционалните научници и алтернативните здравствени профеционалци.

Овие денови, за прв пат во историјата, д-р Николас Гонзалес, открива дека неговиот пристап се темели на ензимите, намерно насочен на пропаст во споредба со конвенционалните (хемотерапија) методи на лекување на ракот.

Дали може терапијата врз основа на ензими да им помогне на заболените од рак?

Според Natural News, уште во 1906 година д-р Џон Бирд, ембриолог, претпоставил дека протеолитичките ензими за варење на панкреасот претставуваат главната одбрана на телото против рак и дека ензимската терапија би била корисна како третман за сите видови на рак. Во текот на првите две децении од дваесеттиот век, тезата на др. Бирд го привлече вниманието во академските кругови, а неколку случаи во медицинската литература ја документирале регресијата на туморот, па дури и ремисијата во завршната фаза кај пациентите третирани со протеолитичките ензими.

Д-р Бирд објавил во 1911 година монографија под наслов “Ензимска терапија против ракот и нејзината научна основаност”, во која тој ги сумирал своите терапии и пропратни докази. Во поново време, д-р Николас Гонзалес, автор е на делото “Трофобласти и потеклото на рак” – каде ја анализира работата на д-р Бирд од гледна точка на модерната молекуларна биологија.

Вистината за клиничкото испитување

Во 1998 година, NCI одобрил средства за клиничка студија од голем обем во кој ензимската терапија на д-р Гонзалес требало да се спореди со најдобрите достапни хемотерапии за лекување на пациенти со дијагноза на неоперабилниот рак на панкреасот. Заедно со д-р Линда Исак, му пријшле на овој проект со ентузијазам, верувајќи дека тоа е одлична можност за обединување на конвенционалниот академски свет, како и “алтернативните” истражувачи, па често во конфликт, заедно за доброто на науката и за пациентите кои страдаат од оваа страшна болест . Но, како што минувале годините, разочарано сфатиле дека сѐ уште владее истата пристрасност против методот на лекување развиени надвор од воспоставените.

До кога медицинските научни истражувања ќе бидат поврзани исклучиво со профитот на фармацевтските компании, а не за доброто на човештвото?

Продолжува на страна 2