Веќе сме во гадна криза, а анализата направена од вештачката интелигенција открива колку е голема

365

Дури 80% од глобалната површина на земјата (без Антарктикот) веќе покажува зголемување на температурите и врнежите, а овие климатски промени веќе влијаат на 85% од светската популација.

Климата, а со тоа и климатските промени, е толку сложена што е тешко човек да гледа објективно и холистички на тоа. За среќа, точно колку сме зезнале и колку време ни останува, може да се анализира со вештачка интелигенција.

„Од првиот извештај за проценетиот број научни трудови во 1990 година, секоја година се објавуваат експоненцијално повеќе трудови (за климата и климатските промени)“, пишува аналитичарот Max Callaghan во новиот труд на денот, предупредувајќи на растечкиот проблем, пренесува Science Alert.

Од дрвјата не се гледа шумата

„Овој раст на трудови за климатските промени ја донесе анализата на работ на човечките можности“, додава Callaghan, истакнувајќи дека дури и конвенционалните мета-работи не помагаат премногу затоа што можат да опфатат само десетина до сто студии одеднаш.

Едноставно кажано, тешко е за научниците да ја видат целата слика и меѓузависноста на резултатите од сите новообјавени трудови.

Но, Callaghan смета дека е пред решение. Користејќи вештачка интелигенција, тој прочешлал 100.000 научни трудови кои ги истражуваат деталите за климатските промени.

Користејќи огромно количество податоци, вештачката интелигенција детално ги претстави, по континенти, деталните промени во животната средина што произлегуваат од климатските промени и ги толкува во контекст на влијанието на човекот врз животната средина.

Научниците истакнуваат дека ова е вредна алатка, но мора да бидеме внимателни во нејзината употреба.

„Иако традиционалните проценки можат да бидат релативно точни, но нецелосни слики, нашиот пристап со помош на машинско учење генерира обемна прелиминарна, но прилично неизвесна карта“, пишуваат истражувачите.

Црно ни се пишува

А сликата дадена од вештачката интелигенција е прилично мрачна.

Според студијата, 80% од глобалната земјана површина (без Антарктикот) веќе покажува трендови на раст и / или врнежи кои можат да се припишат барем делумно на човечкото влијание врз климата – и тие климатски промени веќе влијаат на 85% од светската популација.

За околу половина (48%) од светското земјиште (населена со три четвртини (74%) од светската популација) постоела јасна врска помеѓу влијанијата врз животната средина и трендовите на зголемување или врнежи на температурата.

Со други зборови, на места како Западна Европа, Северна Америка и Јужна и Источна Азија, има многу преклопувања помеѓу влијанието врз природниот свет и истражувањето на придонесот за човекот како причинител на климатските промени.

Поттик за пополнување дупки

Меѓутоа, на друго место, врските не се толку силни – но можеби само затоа што, иронично, нема доволно трудови што се занимаваат со овие специфични региони.

„Недостатокот на докази во некои студии се должи на фактот дека овие места се помалку интензивно проучени, а не затоа што нема влијание во овие области“, сугерираат истражувачите, истакнувајќи дека овој „атрибутски јаз“ се должи на двете географски карактеристики (негостољубиви или ретко населени области) и економската состојба (земјите со ниски приходи се многу помалку проучени).

„На крајот на краиштата, се надеваме дека нашата глобална, автоматизирана база на податоци ќе го охрабри проучувањето на недоволно истражени области и појави“, заклучува тимот.