Позитивна мисла | Pablo Picasso

531

Животот е комедија за оние кои мислат, а трагедија за оние кои чувствуваат.

Pablo Picasso

Pablo Picasso е зачетник на кубизмот и еден од најголемите и највлијателните уметници на 20 век. Бил сликар, скулптор, графичар и сценограф, а неговото дело се смета за пресвртница во уметноста. Пикасо почнал да учи сликарски вештини од својот татко уште од рана возраст, а кога имал 13 години, тој веќе бил повешт сликар од неговиот татко. Неговите дела сега се во музеите ширум светот.