“Недостаток на Сон е Поголем Ризик за Дијабетес тип 2 кај Жените”

114

Спиењето е критичен аспект од општото здравје, а ова истражување го истакнува значењето на доволно време за сон, особено кај жените.

Недостатокот на сон и негативното влијание на инсулинот можат да имаат сериозни последици по здравјето, вклучувајќи го и поголемиот ризик од дијабетес тип 2.

Професорот Мари-Пјер Сен-Онг нагласува дека животните промени, како што се породувањето, одгледувањето на деца и менопаузата, можат да предизвикаат промени во навиките за спиење кај жените.

Особено важно е за нив да обезбедат доволно време за сон, бидејќи постојаниот стрес на клетките што произведуваат инсулин може да доведе до развој на дијабетес тип 2.

Истражувањето истакнува дека и краткотрајното лишување од сон, само шест недели, може да предизвика промени во телото кои го зголемуваат ризикот од дијабетес.

Ова потенцира потребата за редовно и доволно спиење како една од стратегиите за одржување на општото здравје, особено е важна за жените кои се посебно изложени на ризици поради нивните животни фази.