Со денови слушале цимолења, додека не сфатиле дека тие доаѓаат од бетонот! Видео

538

Кога го скршиле бетонот, имале што да видат!

Минувачи со денови слушале цомолења од бетонот, но кога би се приближиле, немале ориентација од каде доаѓаат и кој ги произведува.

Некои луѓе ги игнорираат таквите работи, но има и од оние кои не ја вртат главата во такви ситуации.

Едно им е јасно дека се работи за мачиња, но не им било јасно како се нашле таму.

На маченцата им е доволно една мала дупка за да се провлечат и во најзафрлените делови на куќите и зградите.

Овие се нашле малку во поголема неволја, но имале среќа добри луѓе да им го спасат животот.