Што е љубов?

477

Некој еднаш ме праша што е љубов?

Кога се обидов да дадам одговор, сфатив нешто …

Ако сакате некого поради нивната убавина, тоа не е љубов, тоа е желба …

Ако сакате некого поради неговата интелигенција, тоа не е љубов, тоа е восхит …

Ако сакаме некого затоа што е богат, тоа не е љубов, тоа е корист…

Ако сакате некого и немате поим зошто … е тоа е љубов!