Позитивна мисла | Методија Андонов Ченто

141

Верував во се, но не верував дека моите ќе ми судат за Македонија!

Методија Андонов Ченто