Позитивна мисла | Никола Карев

137

Голем срам е за тебе Македонијо, другите да те знаат сама да не се знаеш.

Никола Карев