Бадијала се клукате со апчиња | Четири случаи во кои суплементите/додатоците предизвикуваат тешки последици

1757

Додатоците во исхраната луѓето ги користат за јакнење на здравјето. Важно е да се запамети дека тие не се лекови, туку природни додатоци во исхраната кои можат да се користат како благи диуретици, седативи, средства за намалување на ризикот од болести, за нормално функционирање на желудникот итн. Тие се многу популарни во светот, но колку се навистина безбедни?

Дали диететските додатоци навистина помагаат?

Веројатно понекогаш. Кога се занимавате со спорт, кога се потребни кофеинот и креатининот – додатоци кои му помагаат на телото да издржи долги и интензивни напори. Сепак, почесто е спротивното. На пример, кај популарните адаптогени, ефективноста не е докажана. Како и кај повеќето други додатоци во исхраната. А проблемот не е во тоа што воопшто не ги проучувале. Средството кое ве интересира можете да го проверите на сајтот на американскиот Национален центар за комплементарна и интегративна медицина.

Во составот на додатоците во исхраната можат, од агол на ефикасноста, да се најдат добри супстанции и некогаш таквите додатоци стануваат лекови – ако тие соединенија се издвојат, се тестираат соодветно, синтетизираат и се пуштат во промет во доволни количини. На пример, од врбина кора добиваме аспирин, а од тиса паклитаксел, кој се применува на онколошки пациенти.

Во некои случаи лекарите ги препишуваат овие додатоци дури и како терапија. Тогаш кога не постојат соодветни лекови во продажбата, тие се даваат како замена заради сличноста на содржината. Обично се даваат поради недостаток на некои витамини или микроелементи и се користат со главната терапија.

Колку се безбедни?

Продолжува на страна 2