3 фатални заблуди заради кои паричникот постојано нѝ е празен | Ќе се препознаете!

453

Поголема плата подразбира и поголеми трошоци.

Бихејвиоралните финансии се релативно нова гранка на економијата, која научно го истражува човечкото социјално и когнитивно однесување, како и емоционалните нерамнотежи кои се појавуваат, со цел подобро да се разбере носење инвестициски одлуки. Научниците ги испитале и најчестите митови поврзани со финансиите, со цел да ја проверат нивната точност, а ова се трите најчести заблуди во кои повеќето од нас веруваат, пренесува Business Insider.

Еве во кои размислувања најчесто грешиме и како тие влијаат на тоа нашиот паричник постојано да нѝ е празен!

Мит 1 – Два приходи се подобри од еден

Често, во семејствата со многу деца поради бројните трошоци еден од партнерите не работи. Иако на прв поглед се чини логично семејството во кое работат двајцата сопружници да имаат повеќе пари, тоа не е секогаш точно. Се разбира, сè зависи од примањата на лицата, но како пример да земеме исти плати на две семејства: во првото двајцата родители работат, а во второто само еден од родителите.

Кога ќе ги платат основните трошоци кои се јавуваат кога и другото лице работи, како што се детска градинка или бебиситерка, трошоци на втор автомобил или трошоци за јавен превоз, даноци, трошоци за службена облека и храна, во многу случаеви доведува да таа дополнителната плата се стопи.

Исто така, кога во семејството се присутни две плати, често сме многу порелаксирани и полесно нѝ е да се одлучиме за купување на работи кои не нѝ се потребни, а полесно се одлучуваме и за кредит. Но, проблемот се јавува кога во таквите семејства една личност ќе ја изгуби работата или ќе ѝ се намали приходот. Чест е случајот, поради кредитите и долговите, таквите семејства многу тешко да се извлечат од финансиската криза.

Продолжува на страна 2