Знаеш ли како функционира моќта? Jonathan Lethem

183
Jonathan Lethem

“Знаеш ли како функционира моќта?

Моќта е чувство, знаење дека можеш да направиш што сакаш, а никој да не може да те спречи. Ако некој друг има некаква глупава идеја која не ти се допаѓа, на таа идеја и доаѓа крајот, или на тоа лице, како сакаш”.

Motherless Brooklyn, Jonathan Lethem