Вулканите се покажале како спасители на планетата

135

Откако научниците заклучија дека вулканите го уништиле античкиот свет, сега климатолози од Универзитетот во Тексас во Остин утврдиле дека вулканската активност, предизвикана од движењето на тектонски плочи, може да е одговорна за промената на топлата клима со поладна во текот на десетици и стотици милиони години во поголемиот дел од историјата на Земјата.

Резултатите од истражувањето се објавени во весникот Science.

Научниците се интересирале од одговорот на прашањето зошто климата на Земјата постојано се колеба меѓу глацијални периоди и затоплување, кога дури и во поларните региони е отсутен мраз.

Во своето истражување климатолозите ги проучиле долгорочните климатски промени, а исто така и геолошките фактори кои може да се поврзани со него.

Научниците откриле дека глобалното затоплување, кое имало место во последните 720 милиони години, се совпаѓа со големи ерупции на вулкани на активните континентални покраини. И обратно – кога вулкански синџири биле помалку активни, тоа водело до заладување на климата.

Вулканската синџири на континенталните Покраини – такви како Андите, се формираат кога две тектонски плочи се соочуваат една со друга, како резултат на што едната од нив се спушта под другата, формирајќи зона на субдукција.

Кога ова се случува, магма се меша со јаглеродот содржан во земјината кора, што доведува до формирање на јаглерод диоксид. Последниот се исфрла во атмосферата на Земјата при ерупции.

За да воспостават врска помеѓу флуктуациите на климата и вулканската активност, научниците корист 200 објавени истражувања, како и од сопствени теренски истражувања, што овозможило да се реконструира историјата на вулкански ерупции за последните милијарда години.

Биле проучени обемни области со седименти во близина вулкански места. Поконкретно палеоклиматолозите ја определиле возраста на кристализација на минералот циркон, кој има магматско потекло.

Вкупно се анализирани 12 000 зрна циркон од примероци собрани од целиот свет.