Влијанието на музиката врз децата

182

Музиката им помага на децата да се развиваат, да го разберат светот кој ги опкружува, но и да ги искажат своите лични искуства. Меѓутоа нејзината образовна улога е уште поважна, со оглед на тоа дека поттикнувачки дејствува на севкупниот развој на детето.

Најновите истражувања го потврдуваат и истакнуваат нејзиното големо значење. Научниците откриле дека структурите кои ја сочинуваат музиката се идентични на оние врз основа на кои функционира човечкиот мозок.

Натамошните студии покажале дека човекот се раѓа со вродена музикалност и дека музиката влијае на нашето мислење и однесување. Најголемата моќ музиката ја покажува во своето влијание врз процесот на учењето, развојот на мозокот и организациските  особини, како и на целокупниот нервен систем.

Во исто време со музиката се изразува нашата емоционална природа. Во секој случај, таа има есенцијално значење за човечкот живот, бидејќи има моќ на другите да им ја претстави нашата вистинска природа.

Музиката помага за развојот на говорот

Важно е да се сфати дека воведувањето на музиката во животот на детето треба да се почне што е можно порано, со цел тоа да научи да ја сака и цени класичната музика. Од моментот кога бебето се зачнува во стомакот, па се до средното училиште, улогата на родителот без разлика на нивната музикалност се состои со непрекинато претставување на класичната музика пред своите деца со помош на разновидните активности, кои го стимулираат нивното учење. Фетусот е во состојба да ги слушне звуци веќе во 20-тата недела од животот.

Полесно се учи математика

Со помош на музиката полесно се учи математиката. Кога децата учат ритам, тие во исто време учат делење, делови и пропорции. Ова се резултатите од најновите истражувања, спроведени на калифорнискиот Универзитет Ирвин во кои е работено со седумгодишни деца.

Продолжува на страна 2