ТЕСТ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | Одговорете на овие 6 прашања и дознајте дали сте паметни

430

Дилип Џест, професор по психијатрија, верува дека доволно е да ги поставите овие шест прашања и точно да дознаете, дали се и колку се некои луѓе интелигентни.

Џест инаку предава на Универзитетот во Калифорнија, а со неговите колеги ја создал “Скалата на мудроста”, која се состои од шест карактеристики кои, како тие сметаат, интелигентните луѓе мора да ги имаат, а тоа се практичноста, способноста да даваат добри совети, самокритичноста, прифаќање на различностите, способноста да ја толерираат нерешителноста на другите и емоционалната контрола врз себе.

Пред донесувањето на оваа скала спроведле истражување над 524 луѓе на возраст помеѓу 25 и 104 години, и врз оваа основа на ова создадена е скалата.

СКАЛА НА МУДРОСТА

Оценете од 1 до 5 колку се согласувате со секоја од горенаведените тврдења.

1. Уживам во изложените различни ставови и размислувања од моето.
2. Тешко одржувам пријателствата.
3. Важно ми е да разберам зошто ги правам работите кои ги правам.
4. Не можам да ги филтрирам моите негативни емоции.
5. Го одолжувам донесувањето на важни одлуки онолку колку што можам.
6. Другите ми се обраќаат кога се во дилема.

Соберете ги сите ваши оценки, но потоа одземете ги одговорите што сте ги дале на прашањата 2,4 и 5.

Ако конечниот збир е поголем од 10, ние ви честитаме – се сметате за мудри. Од друга страна, ако збирот е помал од 8, тестот сте го поминале неуспешно.

Сторете и Вие нешто убаво за вас – Cashback

Регистрирајте се! https://cbw.to/4d9crg

Повеќе за Cashback на следниов линк: Cashback world | Cashback – Враќање пари при секое купување

Cashback World | Cashback – Враќање пари при секое купување