Сексуални бизарности во светот

258

Во минатото во хавајската култура важел обичај на давање имиња на своите гениталии. Народот имал песни во кои ги опишувале своите полови органи. Еве и некои други сексуални бизарни обичаи во светот.

Во Древен Египет се верувало дека текот на реката Нил предизвикува ејакулација на богот Атум. Поради тоа фараоните ритуално мастурбирале во славната река.

Продолжува на страна 2