Работи за кои никогаш не треба да зборувате во јавноста

479

– Нешто што никогаш не треба да го кажувате јавно се вашите долгорочни планови.

Чувајте ги во тајност се додека не се исполнат.Остварувањето на нашите идеи може да има многу слабости коишто дури и во најдобри услови може да го попречат нивното остварување.

– Тоа се информациите за Вашите донации во добротворни цели.

Првењето добро или народски кажано добрината е многу ретка во современиот свет, и затоа треба да се чува како зеницата во окото.

Не треба да се фалите на добрите дела.

– Треба да молчам, тоа е храброст, херојство. Сите ние се соочуваат со различни видови тестови секој ден.

Некои се соочуваат со екстерни тестови, некои во својот дом.

Екстерните тестови се видливи и за нив луѓето може да добијат награди, но надминувањето на внатрешните тестирања никој не ги забележува, па нема награда за нив.