Психотест | Што прво гледате на сликата?

949

Чарлс Алан Гилберт во 1892-ра година го нацртал овој цртеж, кој денес се смета за една од најдобрите илузии на сите времиња.

На цртежот се наоѓаат две целини, а онаа која прва ќе ја видите, открива многу за вашата личност.

Кога ќе го погледнете цртежот, што гледате – девојка или костурска глава?

Ако прво ја видовте костурската глава:

Продолжува на страна 2