Програма за закрепнување | Siberian Wellness

78

Патологијата на коскенозглобниот систем е многу раширена. Сибирското здравје произведува точно интегрирани и мултидимензионални производи дизајнирани за превенција и намалување на ризикот од оштетување на зглобовите и остеопороза.