Позитвна мисла | Моша Пијаде

443

Кога ќе се спомне власт, тогаш човек од народот, работник или селанец, замислува нешто што е туѓо и наметнато.

Моша Пијаде, 1890 – 1957, српски политичар, публицист, сликар и преведувач