Позитвна мисла | Ако некоја жена те гледа во очи …

229

Ако некоја жена те гледа во очи повеќе од 5 секунди без да трепне, таа сака или да те убие или да води љубов со тебе …