Позитивна мисла | Walter Bagehot

920

Најголемо уживање во животот е да го направите она за што луѓето велат дека не можете да го сторите.

Walter Bagehot