Позитивна мисла | Tacitus

228

Кога луѓето се полни со завист, тие гледаат со презир на сè, без разлика дали е добро или лошо.

Publius Cornelius Tacitus

Publius Cornelius Tacitus (56-117) бил римски оратор, правник и сенатор. Тој се смета за еден од најголемите антички историчари. Негови најпознати дела се: „Анали“ и „Историја“ во кои пишува за историјата на Римската империја, потоа „Животот на Јулиј Агрикола“, „Германија“, „Дијалог на говорникот“. Во неговите дела можеме да најдеме вредни информации за неговиот свет, но недостасуваат детали од неговиот живот. Дури и неговото име не е со сигурност утврдено.