Позитивна мисла | Niccolò Machiavelli

169

Човештвото е лицемерно, непостојано и алчно за моќ.

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli бил италијански политички филозоф за време на ренесансата. Роден е во Фиренца на 3 мај 1469 година. Неговото најпознато дело „Владетелот“ е објавено по неговата смрт. Книгата е наменета да биде прирачник за владетелите и ја застапува теоријата дека „целта ги одредува средствата“. Починал на 21 јуни 1527 година.