Позитивна мисла | Michelangelo Buonarroti

3153

Малите нешта создаваат совршенство, совршенството не е мала работа.

Michelangelo Buonarroti