Позитивна мисла

944
Никогаш не ја користи лагата некому да создадеш топлина. Слушај го срцето и користија чесноста како најдобра доблест. Народна

Никогаш не ја користи лагата некому да создадеш топлина. Слушај го срцето и користија чесноста како најдобра доблест.

Народна