Позитивна мисла | Евгений Евтушенко

587

Убеден сум дека судбината на човекот е или во општо братство или во општо уништување.

Евгений Евтушенко