Позитивна мисла | Blaise Pascal

132

Кога сите луѓе би знаеле што зборуваат едни за други, на светот не би имало ниту четворица пријатели.

Blaise Pascal

Блез Паскал (Blaise Pascal 1623-1662) бил француски математичар, физичар и филозоф. Како дете покажал интерес за науката и на 18-годишна возраст ја конструирал првата математичка машина, механички собирач, за да му помогне на својот татко во бизнисот. Единицата за притисок е именувана по Паскал.